خارش مغزی

از این و آن بگریزم ز ترس نی ز ملولی

خارش مغزی

از این و آن بگریزم ز ترس نی ز ملولی

وقتی تو این مراسمای مذهبی بحث شفای مریض میشه  

یاد حرف پگاه و پوری میفتم که :  تلخ ترین لحظه اون جاست که خدا شفا بده توی دعا ها تبدیل میشه به خدا رحمت کنه   


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۷/۱۶
دختر حاجی